Revščina starejših

Zbiranje predlogov, gradiv, idej in spošna diskusija o reševanju revščine starejših.