Reforma šolstva

Zbiranje predlogov, gradiv, idej in spošna diskusija o reformi šolstva.