Reforma avtorskega prava

Zbiranje predlogov, gradiv, idej in spošna diskusija o reformi avtorskega prava.